คุณค่าทางโภชนาการ

 คุณค่าทางโภชนาการ
แคบหมูเป็นอาหารพื้นบ้าน ที่ชาวล้านนาไทย รับประทาน ในชีวิต ประจำวัน และเป็นส่วนประกอบ ที่สำคัญ ของอาหาร ที่ใช้ในการ ต้อนรับแขกที่สำคัญ เช่น งานประเพณีขันโตก เป็นต้น และยังเป็น ของฝากที่มีคุณค่าทั้งผู้ให้และผู้รับ โดยมีคุณค่าทางโภชนาการ ดังแสดง (ในตารางข้างล่างนี้ ซึ่งได้จากเอกสารทางวิชาการของกองวิชาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2521)
ตารางที่  คุณค่าทางโภชนาการของแคบหมู
คุณค่าทางอาหาร
จำนวนสารอาหารที่ร่างกายได้รับ
ต่อจำนวนที่รับประทาน 100 กรัม หน่วย
หน่วย
1. ความชื้น
4.6
กรัม
2. พลังงาน (แคลอรี)
548
ยูนิต
3. ไขมัน
30
กรับ
4. โปรตีน
65
กรัม
5. แคลเซียม
17
มิลลิกรัม
6. ฟอสฟอรัส
40
มิลลิกรัม
7. ธาตุเหล็ก
2.0
มิลลิกรัม
8. วิตามินบี หนึ่ง
0.29
มิลลิกรัม
9. วิตามินบี สอง
0.05
มิลลิกรัม
การแสดงคุณค่าทางอาหาร แสดงว่าแคบหมู เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน หากนำ แคบหมู มาประกอบอาหารชนิดต่าง ๆ เช่น นำมายำ ต้มกระเพาะปลา ต้มยำ ทำแกงคั่ว ตลอดจน ประประทาน เป็นเครื่องเคียง กับน้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่อง น้ำพริกตาแดง หรือรับประทานกับแกงคั่ว แกงแค ตลอดจน ขนมจีนน้ำเงี้ยวและส้มตำ การรับประทานแคบหมูนี้ นอกจากทำให้อาหารที่รับประทาน มีรสชาติ และเพิ่ม ความอร่อยแล้ว ร่างกายยังได้รับสารอาหารครบถ้วน ไม่ทำให้ เกิดโรคอ้วน หากรับประทานอาหารให้ถูกส่วน และออกกำลังกายอย่างพอเหมาะ